Procurement Others

Procurement: Quotation

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN BAGI PREMIS YANG DIURUSKAN OLEH LGM PROPERTIES CORPORATION BAGI TEMPOH 12 BULAN

  • No. Sebutharga: LGMPC/BPSM/2024/01
  • Tarikh Taklimat: 20 MEI 2024 (Isnin) - 10.00 pagi - 11.00 pagi
  • Tarikh Penjualan: 20 MEI 2024 (Isnin) - 10.00 pagi - 11.00 pagi
  • Lokasi: Tingkat 3, Bilik Projek, LGM Properties Corporation, Bangunan Getah Asli, Jalan Ampang. Kuala Lumpur. 
  • Kehadiran adalah WAJIB.